A&J Tak och Plåt

Solpaneler & solceller Stockholm

Vi installerar solpaneler och solceller samt all typ av tillhörande kringutrustning inom hela Stockholm och i närliggande städer.

Våra solpaneler kan installeras på alla taktyper (plåttak, tegeltak, betongpannor, tjärpapp, etc.). Monteringen är möjlig både på horisontella och lutande tak samt på fasader. Dessutom erbjuder vi även carportar med solpanelstak och markplacerade modeller. Vi har ett brett sortiment av högkvalitativa solceller med tillhörande utrustning både för privatpersoner och för företag.

Hör av dig till oss för offert!

Kom i kontakt med oss

Vi hjälper dig!


CREDITWORTHY
A&J TAK OCH PLÅT AB
559039-9894 | 2022-08-03

Lönsamt och miljövänligt

Solpaneler är både lönsamt och miljövänligt. Du minskar både dina energikostnader och din miljöpåverkan.

Snabbt och bekvämt

Vi tar hand om hela processen, från leverans till montering och installation.

Grönt Avdrag

Med Grönt Avdrag kan du göra avdrag på installations- och materialkostnaden och få mer pengar över till annat likt Rot-/rutavdrag.

Kundomdömen

Solceller på taket - En hållbar investering

Att investera i solceller på taket är både en ekonomisk och miljövänligt hållbar investering. Vi hjälper dig med hela processen, från montering till installation till elnätet!

Våra solceller är utformade för maximal energiupptagning kombinerat med lång livslängd. De levererar hög effekt per kvadratmeter och bidrar på så sätt till att sänka din elräkning genom att de producerar din egna förnybara energi. Våra konstruktörer, montörer och elektriker har lång erfarenhet och säkerställer att du får en korrekt och säker installation.

Solpanelerna placeras för optimal effekt

Vi analyserar din fastighet för optimal placering av dina solpaneler. Idealiskt sett bör anläggningen placeras i söderläge utan hinder, för högsta energiupptagning men energiupptagningen blir ofta ojämn under dagen. Det kan vara en fördel att placera några av panelerna i sydöst och några i sydväst för att få ett jämnare energiupptag, trots att de behöver en större yta jämfört med enbart söderläge. Tillsammans med dig kommer vi överens om vilken lösning som passar bäst för ditt hus eller fastighet.

Våra solceller, beroende på vilken typ, omvandlar 15–20 % av solinstrålningen till elektricitet, vilket innebär minst 150 watt per kvadratmeter på en solig dag. Så, på 7 kvadratmeter kan du producera ungefär 950 kilowattimmar årligen. Låter det intressant?

Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri offert!

Alltid kostnadsfria offerter och hembesök

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan solceller och solpaneler?

Solceller används ofta i solpaneler för att generera ren, förnybar energi från solen. I dem omvandlas solljus direkt till elektricitet och när de exponeras för solens ljus skapas en elektrisk ström genom rörelse av elektroner inom materialet. Denna teknik används både för bostäder och för storskalig energiproduktion.

Hur fungerar det?

När solens ljus träffar solpanelerna genereras en elektrisk spänning mellan solcellens fram- och baksidor. Genom att koppla en ledning till båda sidorna kan spänningen omvandlas till elektrisk energi, vilket resulterar i likström. För att denna ström ska kunna användas i hushåll eller överföras till elnätet krävs en växelriktare som förvandlar likström till växelström.

Hur många solpaneler behövs?

Om din årliga energiförbrukning är 20 000 kWh rekommenderas en installation på minst 10 kW, vilken genererar ungefär 10 000 kWh årligen. En 10 kW solenergianläggning innefattar ungefär 25 till 27 solpaneler och tar upp en yta av ungefär 45 kvadratmeter på ditt tak.

Använd Grönt Avdrag

Vi tar hand om hela processen med Grönt Avdrag.

Grönt Avdrag fungerar på liknande sätt som Rot-/Rutavdrag. Det Gröna Avdraget riktar sig enbart till privatpersoner och finns i två kategorier:

  • Kategori 1. För solpaneler och omvandlare uppgår det Gröna Avdraget till 20 % av material- och arbetskostnaderna.
  • Kategori 2. För batterier och laddboxar, samt installation av dessa uppgår avdraget till 50 % av material och arbete.
 

Det sammanlagda Gröna Avdraget uppgår till maximalt 50 000 kr per husdelägare och år, förutsatt att dessa personer betalar skatt i Sverige.

Exempel: Ett par väljer att installera solceller för 230 000 kr och batterier samt laddbox för 90 000 kr. De får då ett avdrag på (20 % av 230 000kr=) 46 000 kr plus (50 % av 90 000kr=) 45 000kr. Totalt blir avdraget på 91 000 kr som dras av direkt från den totala summan som kunden betalar för installationen.

Solcellsbatterier

Våra högkvalitativa solcellsbatterier kan laddas när panelerna levererar mer energi än vad du för tillfället förbrukar. De kan även laddas med ström ”utifrån” när elpriset är lågt, för att sedan användas när solen inte skiner, eller så kan du t.o.m. sälja tillbaka ström till det allmänna elnätet när elpriset är högt. För batterier samt installation av dessa är avdraget 50 %.

Laddbox

Vi installerar laddboxar för elbilar för både på privata och offentliga platser.

Vi erbjuder olika typer av laddboxar, inklusive trådlösa och fasta installationer. Våra laddboxar är av hög kvalitet och uppfyller alla säkerhetskrav. De är lätta att använda och ger snabb och säker laddning för din elbil. För laddboxar samt installation av dessa är det Gröna Avdraget 50 %.

S-Box brandsäkerhetsbrytare

Vinn värdefull tid i händelse av brand. Installera S-Box automatiska brandsäkerhetsbrytare

I händelse av brand kommer solpanelerna fortsätta att generera spänning, även om övrig inkommande el stängts av. Detta kan utsätta brandmännen för stora risker innan de hunnit koppla bort även denna spänningskälla. S-Box automatiska brandsäkerhetsbrytare löser detta problem på ett snabbt och smidigt sätt.

En säkrare lösning

I de flesta solcellssystem är DC-isolatorn integrerad i DC/AC-omvandlaren. Efter avstängning av DC- omvandlaren är kablarna som går genom byggnaden mellan DC-modulerna på taket och DC/AC-omvandlaren som normalt är installerad inne i huset i närheten av övrig inkommande el, fortfarande utsatta för upp till 1000 V-DC. I händelse av brand utsätts brandmännen därför för en mycket allvarlig fara. S-Box tillhandahåller lösningen på detta problem. Den kopplar direkt från likströmmen redan i nära anslutning till solcellsmodulerna och skapar därigenom en säkrare situation för brandmännen.

Automatisk avstängning i händelse av brand

S-Box fungerar enligt internationella standardrutiner för brandmän, vilket förhindrar att värdefull tid förloras när växelströmmen stängs av och även i händelse av brand. S-Box kommer automatiskt att stänga av och isolera DC-kablar som går mellan modulerna och växelriktaren. Brandmännen behöver bara följa sina vanliga rutiner och tvingas inte slösa bort värdefull tid för att eliminera risken för att utsättas för den likström som annars fortfarande finns kvar i dessa kablar. Om växelströmmen inte stängs av och temperaturen når 70°C vid S-Box-enheten kommer den automatiskt att stänga av likströmmen som ett extra säkerhetssystem.

Om du har en befintlig solpanelsinstallation utan brandbrytare, och vill höja säkerheten på den kan vi installera S-Box brandbrytare även på denna.

 

VÅRA REFERENSER

Vi förväntar oss mycket av våra medarbetare – och i gengäld erbjuder vi tak av högsta kvalitet.