Tegeltak omläggning

A & J Tak och Entreprenad AB är ett seriöst företag som eftersträvar att alltid lämna bra jobb och nöjda kunder. Vi skapar hållbara lösningar för allt inom takläggning och takrenovering. Det finns flera tecken som signalerar när det är dags att byta taket eller genomföra en delvis takomläggning. Väder och vind är yttre faktorer som sliter på taket och därför är det bra att regelbundet se över sitt tak för att undvika att större skador uppkommer. Om taket har enstaka trasiga eller skadade takpannor krävs ingen akut åtgärd. Det går bra att byta ut enbart de trasiga takpannorna en efter en, och kanske köpa hem ett litet lager med några pannor så att de finns lättillgängliga.

Ett papptak som är trasigt kan leda till fuktfläckar på insidan av taket. Fuktfläckarna uppkommer om underlagsmaterialet är förstört på grund av sprickor eller helt enkelt är dåligt lagt från början. Om underlagsmaterialet, som kan vara antingen av papp eller trä, påvisar mörka fläckar är det oftast tecken på att taket inte håller fullgod kvalitet och att en åtgärd behövs.

Tak med takpannor kräver regelbunden inspektion och ifall trasiga pannor uppkommit ska dessa bytas ut. Eventuell takmossa ska avlägsnas så att takpannorna bibehåller sin ursprungskvalitet och inte blir källa för läckage och fuktintrång. Intilliggande stuprännor och takrännor ska vara fria från barr, löv och annat som kan blida stopp och orsaka vattenansamlingar på taket.