Taksäkerhet

Taksäkerhet för A & J Tak och Entreprenad AB är viktig.

Säkerheten på våra tak är viktigt, från den enskilda villaägare till yrkesmän som har sin arbetsplats på taken.

Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning. Det är också viktigt att veta vem som ansvarar för vad:

  • Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls.Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs.
  • Den som monterar ska se till att taksäkerhetsutrustningarna monteras riktigt.
  • Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har personlig skyddsutrustning och att den används.   

I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. Branschstandarden ger därmed en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera.